PBC - Praha loog

Porit

Izotherm

Stavíme v bílém, úsporně a ekologicky

Váš odborný dovozce
P.B.C. - Praha, s.r.o.
+420 724 561 138

Tepelná ochrana

Tepelné hodnoty, tepelná ochrana, tvárnice PORIT
Obj. hmotnost Tepel. vodivost
(W/mK)   λ R
Součinitel prostupu tepla U hodnota, (W/m2K)
při tloušťce zdi v cm
5.07.510.011.515.017.520.024.030.036.5
 0.35  0.09 - - - - - 0.45 0.40 0.34 0.28 0.23
0,35/0,40 0.10 1.22 0.94 0.76 0.68 0.55 0.49 0.44 0.37 0.31 0.25
0.40 0.11 1.30 1.00 0.82 0.73 0.59 0.54 0.48 0.42 0.33 0.28
0.50/0.55 0.12 1.36 1.06 0.87 0.78 0.64 0.58 0.52 0.44 0.36 0.30
0.50/0.55 0.13 1.42 1.12 0.92 0.83 0.68 0.62 0.55 0.47 0.39 0.32
0.55 0.14 1.48 1.17 0.97 0.88 0.72 0.66 0.59 0.50 0.41 0.32
0.60 0.15 1.54 1.22 1.02 0.92 0.76 0.69 0.62 0.53 0.44 0.37
0.60 0.16 1.59 1.27 1.06 0.97 0.80 0.73 0.66 0.56 0.47 0.39
0.70 0.21 1.80 1.48 1.26 1.16 0.97 0.90 0.82 0.71 0.59 0.50

Verze tabulky v.pdf

Stavebně technické hodnoty