PBC - Praha loog

Porit

Izotherm

Stavíme v bílém, úsporně a ekologicky

Váš odborný dovozce
P.B.C. - Praha, s.r.o.
+420 724 561 138

PORIT - tvárnice pro nízkoenergetické a pasivní domy

Základní přednosti tohoto stavebního materiálu:

porit porenbeton

  • vynikající tepelná izolace
  • dobrá protipožární ochrana
  • rychlá výstavba
  • masivní stavební technologie
  • ekologický stavební materiál

Označení a certifikace

Naše produkty jsou kontrolovány podle stavebních předpisů a mají vlastnosti deklarované v příslušném označení CE. Označení CE se nachází jako etiketa na paletách s cihlami. Prohlášení o vlastnostech (DoP) podle předpisu Bau PVO EU 305/2011 k naším produktům si lze přečíst zadáním č. DoP na stránkách:
www.dopcap.eu

Informace ohledně dopravy, skladování a zpracování

Při dopravě, skladování a zpracování je třeba všechny produkty z pórobetonu před provlhčením chránit. Zašpinění, provlhčení a poškození lze při meziskladování zamezit nahromaděním palet s tvárnicemi na dostatečně vysoké dřevěné podlaze. K vyložení a zpracování je nutno používat vždy vhodné nářadí a přístroje. Při dopravě, nakládce a vykládce, jakož i při vestavbě produktů je bezpodmínečně nutné dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Je-li mráz, smí se zednické práce provádět pouze za zvláštních ochranných opatření. Přísady proti zamrzání nejsou povoleny. Zmrzlé stavebniny nelze používat. Čerstvé zdivo je třeba včas chránit před mrazem (např. zakrytím). Na zmrzlém zdivu se nesmí pokračovat v práci. Použití solí pro rozmrazování není povoleno. Ty části zdiva, které byly poškozeny mrazem nebo jinými vlivy musí být před další stavbou strženy. Tepelně-izolační maltu pro tenkou spáru lze zpracovávat pouze při teplotách nad 0°C.